maandag 12 maart 2007

Bent u klaar voor een eenheidsstatuut?

Het verschil tussen het statuut van een arbeider en dat van een bediende is erg groot.
We zijn daar uniek mee in de EU.
Maar dat is niet iets om fier op te zijn.
Dat verschil is een ongeoorloofde discriminatie.
Daarnaast is het een puur relict uit de 19é eeuw. Het arbeidersstatuut was toen een minderwaardig statuut voor werknemers die hun hersens niet kunnen gebruiken.
Dat is al heel lang niet meer het geval, maar toch blijft het onderscheid bestaan.
Het loon is dan ook lager en de ontslagmogelijkheden zijn veel goedkoper.

Toch slaagt de overheid er niet in om die discriminatie weg te werken.
De sociale partners duwen al meer dan een decennium de hete aardappel voor zich.
En zo lang we niet veroordeeld worden door het Europese Hof van Justitie, zal dat zo wel doorgaan.

Onze heel bestel is op dat onderscheid georganiseerd – niet in de laatste plaats de vakbonden zelf.
Er zijn dan ook veel belangen mee gemoeid.

Maar eens moet men toch kleur bekennen.
Individuele werkgevers kunnen zelf het voortouw nemen en zelf een eenheidsstatuut uitwerken.
Sommige sectoren en bedrijven hebben aan hun arbeiders al een conventioneel bediendestatuut gegeven.

Vindt u ook dat de tijd rijp is voor een eenheidsstatuut?
En durft u het aan om zelf zo een eenheidsstatuut uit te werken in uw onderneming?

4 opmerkingen:

Luc Schepers zei

Een correctie waarbij 'the best of both worlds' wordt ingevoerd zal wel geen probleem zijn voor de vakbonden.

Ik stel hierbij voor om een nieuw systeem uit te werken voor alle 'nieuw op de arbeidsmarkt' toetredende werknemers.
Het zal dan nog wel een hele generatie duren dat er drie systemen naast mekaar zullen bestaan, maar op zijn minst is er dan het voordeel dat op termijn de verschillende behandeling zal ophouden te bestaan. Er onstaat ook een nieuwe dynamiek die alle partijen zal tevreden stellen.

Anoniem zei

In onze onderneming hebben wij ongeveer 500 bedienden en slechts een 5 tal arbeiders. Gezien de aard van activiteit van deze arbeiders is de noodzaak aan deze medewerkers niet meer of minder conjunctuurgevoelig dan deze van de bedienden het lijkt het me dan ook niet absurd om deze arbeiders ook het bediendenstatuut te geven. Het zou een aantal zaken trouwens sterk vereenvoudigen (loonbereking, verschillende pensioenplannen, registratie van uren, andere indexeringsmechanismen, enz).
Ik vraag me af dergelijke overgang kan en eenvoudig te realiseren is ?

Anoniem zei

Vereenvoudiging ja, maar ook een aantal inleveringen.Denk maar eens aan uitbetaling/recup van overuren, ploegentoeslagen,...

Anoniem zei

Ja, waarschijnlijk dus het is