woensdag 18 april 2007

Alle collega’s mogen mijn loon kennen

Een transparant loonbeleid waarbij er open gecommuniceerd wordt over het systeem van loontoekenning, is één zaak. Zou u het ook zien zitten dat iedereen binnen hetzelfde bedrijf perfect kan nagaan hoe hoog de lonen zijn voor andere functies in het bedrijf? Over het openbaar maken van de toplonen van directieleden wordt frequent gesproken, maar waarom niet ieders loon communiceren binnen het bedrijf?

Zorgt meer openheid niet voor minder wrevel? Als iedereen op de hoogte is van het loon van zijn of haar collega’s, is er geen plaats voor voorkeursbehandelingen of discriminatie.

Nochtans zijn de meningen hierover verdeeld. We peilden bij zo’n 3000 werknemers naar hun mening. Ongeveer de helft is voorstander, de andere helft niet.

In België is het nog altijd een van de grootste taboes om te zeggen hoeveel je verdient. Waarom kan dit niet? Hebben we iets te verbergen of is het uit schaamte dat we hier niet over durven spreken?

Geen opmerkingen: