woensdag 21 maart 2007

Er was eens een klein bedrijfje met een 20tal personeelsleden.
Er heerst een leuke aangename sfeer en de verloningspolitiek is duidelijk en correct.
Het bedrijf ontwikkelt computertoepassingen. Op zeker ogenblik is er een enorme toename van de activiteiten. Een grote multinational heeft dit gezien en koopt het gros van de aandelen van de stichter/oprichter.
De oorspronkelijke eigenaar is rijk, maar behoudt de leiding van het Belgisch filiaal.
De multinational heeft 5000 medewerkers. De sfeer is zeer goed.

Maar, de tijden veranderen en de IT wereld kent zijn problemen. De winsten staan onder druk. De Amerikaanse leiding beslist een grondige reorganisatie door te voeren. De loonkost moet met 20% dalen. Loonsverhogingen zijn uit den boze. Onze Belgische bedrijfsleider heeft het voor mekaar gekregen dat alle personeelsleden een reeële loonsinlevering van 20% hebben aanvaard, met in het achterhoofd dat het Belgisch filiaal anders zou moeten sluiten.
Na 2 jaar bezuinigen herstelt het bedrijf zich. Op het einde van het jaar ontvangt de bedrijfsleider een superbonus van ..... € (bedrag zelf in te vullen).

De superbonus voor de bedrijfsleider werd in feite volledig gefinancierd door de loonsinlevering van de medewerkers.

De vraag die we hierbij stellen is:
'Ethiek in verlonen, is dit een utopie?? '

Of nog, moet er in het kader van een ethische code worden opgelegd dat superbonussen voor de bedrijfsleider/ management team niet kunnen op kap van de medewerkers??

2 opmerkingen:

Joris Van Dael zei

Een bedrijf kan zulke ethische code perfect invoeren en ik zou het zelfs graag aangemoedigd zien, maar zoiets daadwerkelijk "opleggen" lijkt me volstrekt onhaalbaar in de huidige internationale context. In het voorbeeld gaat het zelfs over een multinationale onderneming.
Denk je dat we dan als Vlaanderen of België nog dezelfde rol gaan kunnen spelen in een omgeving waarin economische wereldmachten synergieën, overnames en de daarbijhorende kostenbesparingen+bonussen als dagelijks brood beschouwen?
Ik alvast niet...
Vanuit een Europese context is er uiteraard al heel wat meer mogelijk en volgens mij bestaat er zeker een draagvlak voor in een maatschappij waarin duurzaamheid en ethiek hot items geworden zijn.

Greet Jacobs zei

Ethiek in verlonen is zeker geen utopie. Heel wat bedrijfsleiders willen wel hun werknemers in de ogen kunnen kijken.

Maar het is onmogelijk om ethisch verlonen af te dwingen met een ethische code. Wie zich zonder ethische code niet "ethisch" gedraagt, zal dit met ethische code ook niet doen.